Word partner of geef eenmalig

Zonder jouw steun kunnen we niet doen wat we doen.

Hartelijk dank dat je erover nadenkt om ons te ondersteunen. Stichting Hoop en toekomst brengt hoop temidden van conflictgebieden. Zonder jouw steun is dit niet mogelijk!

Op de projecten pagina zie je hoe jouw gift een verschil maakt in de levens van mensen.

Geef eenmalig

BedragMaandelijkse partner worden

Door maandelijks financieel te geven aan St. Hoop en Toekomst, geef je ons meer slagkracht om onrecht en armoede te bestrijden. We richten ons voornamelijk op kinderen in conflictgebieden. Zodat zij bijv. naar school kunnen gaan en ondanks hun vele worstelingen, kansen aangereikt krijgen die hen boven de vicieuze cirkel van armoede en ongerechtigheid uit doen stijgen.

ANBI Informatie

Hoop en Toekomst voor een kind is als stichting geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als Algemeen Nut Beogende Instelling en beschikt over een ANBI-verklaring.

De stichting bestaat om kansen te creëren in een kansarme omgeving, waardevolle relaties op te bouwen in gebieden waar conflicten heersen. Zodat de kinderen in nood geïnspireerd worden en tot bloei komen dwars door al hun moeilijkheden. Omdat we geloven dat elk kind het waard is. We richten ons in onze werkwijze op het kind en zijn leefgemeenschap.

Stichting Hoop en Toekomst

Kvk nr.: 32145954
RSIN nr.: 820367163

Hamseweg 60 G
3828 AE Hoogland
Nederland

@: info@hoopentoekomst.nl
T: 06 16 061 570

Doelstelling

De voornaamste doelgroep van de stichting zijn kinderen in nood die in kwetsbare leefomstandigheden wonen. Onze doelstelling is om vicieuze patronen van armoede in een gemeenschap te doorbreken. Zo helpen we deze kinderen om vandaag aan een hoopvolle toekomst voor morgen te bouwen. Dit doen we vanuit een christelijke identiteit.

Bestuur

Voorzitter: Christopher Blake
Penningmeester: Matthijs van Gijssel
Secretaris: Lars Wolfswinkel

Documentatie

 

Beleidsplan                                            Jaarrekening-2016                  Jaarverslag 2019
Privacy Statement                                 Jaarrekening-2017                  Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2015                                 Jaarverslag 2018                     Jaarverslag 2021