Skip to main content

Met jouw steun krijgen kinderen in conflictgebieden weer een hoopvolle toekomst!

Met jouw steun

Kunnen honderden kinderen zorgeloos naar school.
Hebben straatkinderen een veilige plek om weer kind te zijn.
Krijgen jaarlijks minstens vijftien straatkinderen de kans een nieuwe start te maken in het Tumaini Rehabiliatiehuis.

Op de projecten pagina lees je meer over hoe jouw gift een verschil maakt.

Geef eenmalig

ValutaBedrag

Maandelijkse partner worden

Door maandelijks te geven aan St. Hoop en Toekomst, help je direct mee onrecht en armoede te bestrijden. We richten ons voornamelijk op kinderen in conflictgebieden in het Oost-Congo. Zo kunnen door ons werk honderden kinderen naar school. Worden straatkinderen begeleidt om een nieuwe start te maken en krijgen ze ondanks hun vele worstelingen, kansen aangereikt krijgen die hen boven de vicieuze cirkel van armoede en ongerechtigheid uit doen stijgen.

Wordt maandelijkse partner

ANBI Informatie

Hoop en Toekomst voor een kind is als stichting geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als Algemeen Nut Beogende Instelling en beschikt over een ANBI-verklaring.

De stichting bestaat om kansen te creëren in een kansarme omgeving, waardevolle relaties op te bouwen in gebieden waar conflicten heersen. Zodat de kinderen in nood tot bloei komen dwars door al hun moeilijkheden heen. Omdat we geloven dat elk kind het waard is. We richten ons in onze werkwijze op het kind en zijn leefgemeenschap.

St. Hoop en Toekomst

Kvk nr.: 32145954
RSIN nr.: 820367163

Gentiaanstraat 5
1402 CP Bussum
Nederland

@: info@hoopentoekomst.nl
T: 06 34 191 188

Doelstelling

De voornaamste doelgroep van de stichting zijn kinderen in nood die in kwetsbare leefomstandigheden wonen. Onze doelstelling is om vicieuze patronen van armoede in een gemeenschap te doorbreken. Zo helpen we deze kinderen om vandaag aan een hoopvolle toekomst voor morgen te bouwen. Dit doen we vanuit een christelijke identiteit.

Bestuur

Voorzitter: Rick Scheven
Penningmeester: Paulien Groen
Secretaris: Martynke Segers
Directeur: Lars Wolfswinkel

Documentatie

 

Beleidsplan                                              Jaarrekening-2016                  Jaarverslag 2019
Privacy Statement                                  Jaarrekening-2017                  Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2015                                 Jaarverslag 2018                     Jaarverslag 2021