Maandelijks sponsoren

  Achternaam Voorletters
  email
  Straat Nummer
  Plaats Postcode
  Telefoon
  IBAN BIC
  Ten name van
  Bedrag
  Soort machtiging
  Datum
   

  Ik geef stichting Hoop & Toekomst toestemming om bovenstaand bedrag eenmalig dan wel doorlopend van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.