Skip to main content

Onze visie

Het is onze visie om kinderen in nood te ondersteunen op zo’n manier dat zij zelf leren bouwen aan een hoopvolle toekomst. We doen dit vanuit een christelijke identiteit. Dat betekent voor ons dat ieder kind onvoorwaardelijke liefde verdient en het waard is om toegang te hebben tot alle basisbehoeften. We leggen de nadruk op het belang van waardevolle relaties waarin kinderen leren om op een gezonde manier naar zichzelf te kijken, met anderen om te gaan en hun plek in de maatschappij te vinden.

Wat we doen in drie uitgangspunten.

De kracht van Hoop en Toekomst
1

ZELFREDZAAMHEID ipv AFHANKELIJKHEID

De ruimte voor ontwikkeling staat centraal. Kinderen zijn van nature veerkrachtig en leergierig. Door ruimte te scheppen voor ontwikkeling op het fysieke-, emotionele- en educatieve vlak, wordt de basis gelegd voor een hoopvolle toekomst van ieder kind. In de context van Noord-Kivu waar de veiligheidssituatie per dag kan veranderen is het extra belangrijk dat we de nadruk leggen op het bouwen van veerkrachtigheid.
We bieden de tools en begeleiding die gezonde ontwikkeling stimuleren.
2

VERBINDING BINNEN DE COMMUNITY

Het antwoord voor kinderen in nood is te vinden binnen hun eigen cultuur. Een kind groeit op binnen zijn eigen specifieke cultuur en community. We willen niet alleen naar het kind zelf kijken maar het kind binnen zijn context zien. Zodat kinderen zich weer veilig voelen en hun eigen plek ontdekken binnen hun community.
3

HET BIEDEN VAN BASISBEHOEFTEN

Kinderen in nood zijn kinderen die bedreigd worden in hun basisbehoeften van voedsel, onderdak, scholing en hygiëne. Deze basisbehoeften worden bedreigd door verschillende factoren. Denk hierbij aan; een onveilige omgeving door conflicten, armoede, sociale dreiging, geen toegang tot goede scholing en of gezond eten/ schoon drinkwater.

Ons team in Nederland

Ons team in Congo