Over ons

Onze visie

Het is onze visie om kinderen in nood te ondersteunen op zo’n manier dat zij zelf leren bouwen aan een hoopvolle toekomst. We doen dit vanuit een christelijke identiteit. Dat betekent voor ons dat ieder kind onvoorwaardelijke liefde verdient en het waard is om toegang te hebben tot alle basisbehoeften. We leggen de nadruk op het belang van waardevolle relaties waarin kinderen leren om op een gezonde manier naar zichzelf te kijken, met anderen om te gaan en hun plek in de maatschappij te vinden.

ONS TEAM

2014-thuisfamily_IHI0355-e1405413263210

Chris & Leonore Blake

Voorzitter en coördinator
2014-thuisfamily_IHI0377-e1405413221586

Matthijs & Sharon van Gijssel

Penningmeester & hrm
2014-thuisfamily_IHI0414-e1405413146417

Lars & Anne Wolfswinkel

field workers

WAT WE DOEN

In drie uitgangspunten

Empowerment instead of enslavement
De ruimte voor ontwikkeling staat centraal. Kinderen zijn van nature
veerkrachtig en leergierig. Door ruimte te scheppen voor ontwikkeling op het fysieke-, emotionele- en educatieve vlak, wordt de basis gelegd voor een hoopvolle toekomst van ieder kind.
Dus niet lukraak dingen aanreiken, maar de tools en begeleiding bieden die gezonde ontwikkeling stimuleren.
Child within the community
Het antwoord voor kinderen in nood is te vinden binnen hun eigen cultuur. Een
kind groeit op binnen zijn eigen specifieke cultuur en daarbinnen weer in zijn eigen subcultuur/leefgemeenschap. We willen niet alleen naar het kind zelf kijken maar het kind binnen zijn context zien. Zodat kinderen zich weer veilig voelen en hun eigen plek ontdekken binnen hun leefgemeenschap.
Provide basic needs
Kinderen in nood zijn kinderen die bedreigd worden in hun basisbehoeften door verschillende factoren, denk hierbij aan; een onveilige omgeving, armoede, sociale dreiging, geen toegang tot goede scholing en of gezond eten/ schoon drinkwater.

Heb je een idee? Wil je meer weten of ons werk ondersteunen?