Rehabilitatie Huis

in Goma

Doelgroep

Kinderen die op straat leven in Goma.

Doel

Straatkinderen helpen om uit het straatleven te komen, zodat ze weer een waardige plek in de samenleving innemen.

Werkwijze

Onze werkwijze bestaat uit twee projecten die dezelfde doelgroep hebben.
– een voedselprogramma waar vier keer per week zo’n vijftig kinderen samenkomen.
– een rehabilitatie huis is opgestart op 11 januari 2021. Hier wonen 12 jongens die voorheen op straat leefden. Dit alles doen we zodat ze weer een waardige leven kunnen opbouwen.

Het Tumaini centrum is een tijdelijk thuis voor “straat”kinderen, sterker nog zodra ze hier intrek nemen, vervalt het woord “straat” en zijn ze weer gewoon kinderen.

We begeleiden ze om een rehabilitatie fase in te gaan. Dit is een fase van nieuwe kansen en verandering. Het is een plek voor; bezinning, traumaverwerking, het opbouwen van waardevolle relaties, nieuwe toekomstdoelen stellen. Na het doorlopen van hun rehabilitatie gaan we samen met hen op zoek naar hun plek in de samenleving, zodat ze zelfstandig in het leven staan.

We doen dit in partnerschap met de organisatie: Un Jour Nouveau

Achtergrond

Wij hebben er passie voor om kinderen in nood te helpen. Door verschillende problemen in het oosten van Congo komen kinderen op straat terecht. Denk aan het vluchten voor conflicten waarin rebellengroepen tegen elkaar, het Congolese leger of de bevolking vechten. Een gebroken en disfunctioneel gezinsleven zorgt er ook vaak voor dat kinderen uit wanhoop op straat gaan leven. Als een vader zijn gezin verlaat staat de moeder er alleen voor en vind na een tijdje een nieuwe man. Die man wil niet voor de kinderen zorgen die zij al had, er ontstaan situaties van mishandeling en misbruik waardoor kinderen noodgedwongen de straat op vluchten. Ze hopen daar op een beter bestaan…

Naar schatting leven er in Goma alleen meer dan 1000 straatkinderen.

Straatkinderen

in Goma